ขอสอบถามรายละเอียดการเป็นหมอดินอาสา

ขอสอบถามรายละเอียดการเป็นหมอดินอาสาค่ะ หมอดินอาสาประจำจังหวัด สามารถดำรงตำแหน่งทั้งหมอดินอาสาจังหวัด หมอดินอำเภอ หมอดินตำบล และหมู่บ้านในคนๆเดียวกันได้ด้วยไหมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1

ได้ค่ะ..หากหมอดินอาสาได้รับแต่งตั้งเป็นหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอมาก่อนเป็นหมอดินอาสาประจำจังหวัด โดยหมอดินอาสายังคงทำหน้าที่เป็นหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอของตนเองด้วย

(อ้างอิง : ระเบียบกรมพัฒนาที่ดินว่าด้วยการบริหารงานหมอดินอาสา พ.ศ. 2553)

ลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

{{firstname}} {{lastname}}

สมาชิกหมายเลข {{user_id}}

เลือกห้อง